Registreringsskjema - Nærgraving av høyspentkabel

Jf. Prosedyre for nærgraving

Det må påventes 3 dagers behandlingstid

Kart over graveområdet må vedlegges og merkes tydelig

Last opp kart over graveområdet:

NB!
  • Det er viktig at alle feltene i skjemaet er riktig utfyllt da eprenør vil bli informert per epost om når oppstart av nærgraving vil skje.
  • Påse at telefonnummeret til kontaktpersonen er riktig.
  • Kontaktpersonen skal være den personen som oppsynsmannen møter på arbeidsstedet.
  • Skriv inn reelle datoer for når nærgraving ønskes!

    Dette er viktig fordi graveentreprenør som gjennomfører nærgravingen på vegne av Nordlandsnett skal melde jobben inn til Fauske Driftssentral, hvor det må settes av ressurser til jobben. Når dette er gjort vil graveentreprenør motta en epost med beskjed om å ta kontakt med oppsynsmann på telefon for å avtale tidspunkt når oppsynsmann skal komme til arbeidsstedet.